Понедельник, 30.01.2023, 08:03
ZERIKISHDAN UMID UZ!!!
 
Меню сайта

Категории раздела
Yangiliklar
Shou biznes
Tibbiyot
Ilm-fan
Telekomunikatsa
Xorij habarlari
Qiziqish hobbi
Tabiat
Oila va jamiyat
Sheriyat
Sport
Sevgi
Elyor Temirov
Foydali maslahatlar
Hikoyalar
Obidjon Obidov
EURO 2012 FOTO
Kashfiyot
Suxbat

Мини-чат
200

Наш опрос
Saytimizga siz qaysi shaxar hududidan kirasiz?
Всего ответов: 249

Статистика

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0

Главная » 2012 » Февраль » 8 » Жинсий я?инлик одоблари ?а?ида
14:40
Жинсий я?инлик одоблари ?а?ида
Ибн Аббос розиялло?у ан?удан ривоят ?илинади: «Набий соллалло?у алай?и васаллам: «Агар бирингиз ўз а?лига я?инлик ?илишни ирода ?илган пайтида, «Бисмилла?и. Эй, бор Худоё, биздан шайтонни четда ?илгин, шайтондан бизни риз?лантирган нарсангдан четда ?илгин», деса, албатта, агар ўшандан уларга фарзанд бериладиган бўлса, унга шайтон абадий зарар етказа олмайди», дедилар».
Бешовлари ривоят ?илдилар.
Шар?: Жуфти ?алолига жинсий я?инлик ?илаётган киши ушбу дуони ў?иши лозим. Ўшанда шайтоннинг шарридан покланган бўлади. Мабодо, ўша я?инликдан ораларида фарзанд пайдо бўладиган бўлса ?ам у болага ?еч ?ачон шайтон зарар етказа олмайдиган бўлади.

Ибн Умар розиялло?у ан?удан ривоят ?илинади: «Расулулло? соллалло?у алай?и васаллам: «Ялан?оч бўлишдан са?ланинглар. Чунки, сиз билан ?азои ?ожат ва эр киши ўз а?лига борган пайтдан бош?а ва?тда ?еч ажралмайдиган шахслар бўлади. Бас, улардан ?аё ?илинглар ва уларни икром этинглар», дедилар». Термизий одоб бобида ривоят ?илган.
Шар?: Бу ривоятда фа?ат икки ?олатдан бош?а пайтда одамдан ажралмайдиганлар, деб айтилаётган шахслар фаришталардир. У фаришталарнинг баъзилари кишини турли бало офатлардан ?ўри?лаб турсалар, баъзилари ?илган амалларини ёзиб турадилар. Шунинг учун ?ам мўъмин-мусулмонлар ўша фаришталарни риоясини ?илиб туришлари керак. Шариат рухсат бермаган ?олатларда ?еч авратларини очмасликлари лозим. Фаришталарга озор бўлиб тушмасин.
Жобир розиялло?у ан?удан ривоят ?илинади: «Я?удийлар, агар эркак хотинига ор?а томондан олдига я?инлик ?илса бола ?илай бўлади, дер эдилар. Шунда «Аёлларингиз экинзорларингиздир. Бас, эканзорингизга хо?лаган томонингиздан келинг», ояти нозил бўлди». Тўртовлари ривоят ?илдилар.
Шар?: Жинсий тарбия му?им масалалардан бўлгани учун Алло? таоло ?уръонда уни зикр ?илган. Доим бўладиганидек, ўша пайтларда ?ам бу нозик ва ўта ?ассос масалада одамлар ичида бўлар-бўлмас гаплар чи?иб турар эди. Жумладан, а?ли китоб, маданият со?иби саналган я?удийлар ?ам турли дийдиёларни тар?атиб турар эдилар. Улар, агар эр хотинининг олдига ор?а тарафидан туриб я?инлик ?илса боласи ?илай ту?илади, деган гапни тар?атган эдилар. Алло? таоло ю?орида зикр этилган оятни нозил ?илиб уларнинг гаплари ботил эканини баён этди. ?айси томонидан бўлса ?ам экин - бола бўладиган жойга бўлса бўлди. Боланинг ?андо? бўлишига я?инлик ?илиш ?олати сабаб бўлмайди.
Сунан эгалари ривоятида: «Ким аёл кишининг ор?асига я?инлик ?илса малъундир», дейилган.
Шар?: Ўз хотининг олдини ?ўйиб ор?асига я?инлик ?илиш катта гуно?дир. Ундо? одам Алло? таолонинг лаънатига учрайди. Чунки бу шаръан ?аром ?илинган ишдир. Шариатда ?аром ?илинган ишни ?илган одам эса, лаънатга учрайди, Алло?нинг ра?матидан ?увилади.
Али ибн Тол? розиялло?у ан?удан ривоят ?илинади: «Бир аъробий Пай?амбар соллалло?у алай?и васалламнинг ?узурларига келиб: «Эй, Алло?нинг Расули, биздан бир киши очи? жойда бўлади. Ундан ?ид чи?ади. Сув оз бўлади», деди.
«?ачон бирингиз ?ид чи?арса, та?орат ?илсин, аёлларнинг ор?аларига я?инлик ?илманглар! Албатта, Алло? ?а?дин ?аё ?илмас», дедилар».
Шар?: Аъробийлар, са?ро табиатли бўлганлари учун Расулулло? соллалло?у алай?и васалламдан нима тў?ри келса тортинмасдан сўрайверар эдилар. Пай?амбаримиз соллалло?у алай?и васаллам билан доимо бирга бўладиган са?обийлар ?ам, аъробийлар келиб, бирор нарса сўрашса эди, биз ?ам фойдаланиб ?олар эдик, дейишиб туришар эдилар.
Мана бир аъробий келиб, аъробийчасига савол сўради. Унинг саволи ?ид чи?арган одам та?орат ?илмай ?ўяверса бўлавермайдими? деган маънода эди. Пай?амбаримиз соллалло?у алай?и васаллам ?ид чи?арган одам та?орат ?илиши шарт эканлигини таъкидлаш билан бирга, бош?а бир му?им масалани ?ам айтиб ўтдилар. У ?ам бўлса аёл кишининг ор?асига я?инлик ?илмаслик. Бу му?им масала, буни эркагу аёл, ?ар бир шахс билмо?и керак. Чунки, бу ?алол-?аромга, гуно?га тегишли масала. Буни уят гап, деб айтмай кетадиган масала эмас. Шунинг учун ?ам Пай?амбаримиз соллалло?у алай?и васаллам мазкур гапни айтганларидан кейин, албатта, Алло? ?а?дин ?аё ?илмас, деб илова ?илиб ?ўйдилар.
Худди шу маъно бизнинг тилимизга, шариатда шарм, йў?, деб таржима ?илинган. ?алол-?аром, гуно?-савобга бо?ли? бўлгани учун баъзи оддий ?олатларда уятли ?исобланган гапларни ?ам гапиришга тў?ри келиши шундо? изо?ланади.
Ибн Аббос розиялло?у ан?удан ривоят ?илинади: «Расулулло? соллалло?у алай?и васаллам: «Эркак ёки аёл кишининг ор?асига я?инлик ?илган кишига Алло? назар ?илмас», дедилар». Икковини Термизий ва А?мад ривоят ?илишган.
Шар?: Ушбу ривоятда зикр ?илинган иш энг мункар ишлардан эканлиги, уни инсонлик табиатидан чи?иб кетган малъунлар ?илиши мумкинлиги ?аммага маълум ва маш?ур.
Расулулло? соллалло?у алай?и васаллам: «Мусулмон кишининг бе?уда кўнгилхуши ?илиши ботилдир. Магар камонидан ў? отса, отини ўргатса ва а?ли билан ўйнашса, бу нарсалар ?а?дандир», дедилар». Термизий ва Абу Довуд ривоят ?илишган.
Шар?: Камондан ў? отиш, жи?одга тайёрланиш, ватан, дину диёнат мудофааси учун ?арбий тайёргарлик кўришдир. Демак, бу борадаги урунишларнинг замонавий кўринишларини ?ам бе?уда уриниш, деб бўлмайди.
Отини ўргатиши ?ам, чавандозликни маш? ?илиш, жи?одга тайёргарлик кўришидан иборат. Бу маънодаги уринишлар ?ам бе?уда ?исобланмайди.
Хотини билан кўнгилхуши ?илиш ?ам шу тоифага киради. Бу ?алол, пок нарса. Оиланинг ино?лиги, орадаги му?аббатнинг бардавомлиги шунга бо?ли?.
Абу Саъид розиялло?у ан?удан ривоят ?илинади: «Расулулло? соллалло?у алай?и васаллам билан Мустали?да ?азот ?илдик. Шунда арабларнинг карималарини асирга олдик. Бўйдо?лигимиз чўзилиб кетган эди. Шу билан бирга тўлов пули олишга ра?бат ?илар эдик. Бас, ?узур ?иларо? «азл» ?илмо?чи бўлдик. Сўнгра, Расулулло? соллалло?у алай?и васаллам ичимизда туриб бу ишни сўрамасдан ?иламизми, деб у зотдан бу ?а?да сўрадик. Шунда у зот: «Йў?! Ундо? ?илмаслигингиз лозим. Алло? ?иёмат кунигача яратилишини ёзиб ?ўйган а?оли, албатта, бўл?увсидир», дедилар». Бешовлари ривоят ?илдилар.
Шар?: Бани Мустали? ?азоти Ислом тарихидаги энг маш?ур ?азотлардан биридир. Уни, иншоалло?, кези келганда ўрганилади. Бани Мустали? арабларнинг ?узоъа ?абиласига мансуб уру?лардан эди. Ўша ?азотда аслзода араб аёллари ?ам асир тушдилар. Ўша ва?тнинг одатига кўра уларни чўри сифатида та?симланди.
Са?обалар ?азотда юриб, аёлларидан узо? бўлганларига анча бўлган эди. Ўша чўри бўлган аёллар билан, ?ар ким ўз чўриси билан, бирга бўлгиси келди. Шу билан чўриларни ?омиладор бўлиб ?олишини хо?ламас эдилар. Уларни озод ?илиш учун тўлов пули олиш ма?садлари бор эди. Бунинг учун эса аёллар ?омиладор бўлиб ?олмасликлари шарт эди. Агар ?омиладор бўлиб ?олсалар тўлов пули олиб бўлмас эди.
Шунинг учун ?ам са?обалар чўриларга я?инлик ?илганларида бола бўлиб ?олмаслиги учун «азл» ?илиш, уру?ликни таш?арига тўкишни ўйладилар. Шу билан бирга хаёлларига, ичимизда Пай?амбаримиз соллалло?у алай?и васаллам туриб ўзимизча бу ишни ?илавермайлик, олдин у зотдан рухсат сўрайлик, изн берсалар ?илайлик, бўлмаса йў?, дедилар. Расулулло? соллалло?у алай?и васалламдан сўрашган эди, у зот: «Йў?! Ундо? ?илмаслигингиз лозим. Алло? ?иёмат кунигача яратилишини ёзиб ?ўйган а?воли, албатта, бўл?увсидир», дедилар».
Бу гап билан а?ийда масаласи муолажа ?илинган. Агар азл ?илсак, бола бўлмайди, деган фикрни йў?отиш учун, Алло?нинг иродаси кетган бўлса, азл ?илсангиз ?ам бола бўлиб ?олиши мумкин, дейилган.
Яна ўша кишидан ривоят ?илинади: «Бир киши: «Эй, Алло?нинг Расули, менинг чўрим бор. Мен ундан азл ?иламан. Мен уни ?омиладор бўлиб ?олишини ё?тирмайман ва шу билан бирга ундан эркаклар ирода ?иладиган нарсани ирода ?иламан. Я?удийлар эса, азл боланинг тирик кўмишнинг кичиги, дейишмо?да», деди.
Шунда у зот: «Я?удийлар ёл?он айтибди. Агар Алло? уни яратишни ирода ?илса, буриб юборишга ?одир бўлмассан», дедилар». Сунан эгалари ривоят ?илдилар.
Шар?: Кўриниб турибдики, я?удийлар «азл» - уру?ликни бачадондан таш?арига тўкишни, шуб?асиз ?азои ?адарга ўзгартириш киритадиган нарса, деб ?оралаганлар. Расулулло? соллалло?у алай?и васаллам уларнинг шу гапларини, ёл?он, деб тарърифламо?далар. Шунинг учун ?ам жавобнинг давомида, агар Алло? уни яратишни ирода ?илса, буриб юборишга ?одир бўлмассан, деганлар. Бундан азл бир савоб бўлиши мумкин, лекин Алло?нинг изни-иродасига бо?ли?дир, деган маъно чи?ади. Бу ерда асосий эътибор эъти?од масаласига ?аратилгандир.
Муслим ва Абу Довуд ривоятида: «Бир одам Пай?амбар соллалло?у алай?и васалламдан менинг чўрим бор, ундан азл ?иламан», деб сўради.
У зот соллалло?у алай?и васаллам: «Албатта, ўша, Алло? ирода ?илган нарсани ман ?илмас», дедилар.
Ўша одам кейинро? келиб: «Эй, Алло?нинг Расули, чўри ?омиладор бўлди», деди.
«Мен Алло?нинг бандаси ва Расулидирман», дедилар».
Шар?: Бу ривоятда аввалги ривоятларда айтилган гапларга ?ўшилган ва амалдаги тасди? келмо?да. ?омиладор бўлиб ?олмасин, деб чўрисидан азл ?илиб юрган кишининг ?аракати бе?уда кетиб, чўри ?омиладор бўлиб ?олгани ?икоя ?илинмо?да.
Пай?амбар соллалло?у алай?и васалламнинг: «Мен Алло?нинг бандаси ва Расулидирман», деганлари, шунинг учун айтганим бўлади. Сенга айтган гапим ?ам тў?ри чи?ибди-ку! деганларидир.
Жобир розиялло?у ан?у: «Расулулло? соллалло?у алай?и васалламнинг даврларида азл ?илар эдик, бу нарса у зотга етганда бизни ?айтармаганлар», деди». Икки шайх ва Термизий ривоят ?илдилар.
Шар?: Азл - уру?ликни бачадондан таш?арига тўкиш ?а?идаги барча далилларни ўрганган уламоларимиз бу ишни фа?ат хотиннинг розилиги билан ?илиш мумкин. Чунки, бу аёл кишининг ?а??идир, деганлар.
Абу Саъид розиялло?у ан?удан ривоят ?илинади: «Набий соллалло?у алай?и васаллам: «?иёмат куни Алло?нинг наздида мартабаси энг ёмон одам, аёлига я?инлик ?илиб, аёли унга я?ин бўлганидан кейин сирини одамларга ёйиб юрадиган кишидир», дедилар».
Муслим ва А?мад ривоят ?илишган.
Шар?: Эру хотиннинг орасидаги шариат иши фа?ат иккисининг сири бўлиб ?олиши керак. Эр ?ам, хотин ?ам жинсий ало?а пайтида бўладиган нарсаларни бош?аларга айтмаслиги лозим. Мазкур сирни бош?аларга айтиб юриш беодоблик, шарму хаёсизлик ва гуно? иш ?исобланади. Жамиятда фо?иша гап-сўз ва ишларнинг кўпайишига сабаб бўлади. Шунинг учун ?ам ?уйида ўрганиладиган ривоятимизда бу ишни ?иладиган шахсни шайтонга ўхшатилмо?да.
Сунан эгаларининг ривоятида: «Албатта, ўшанинг мисоли худди кўчада шайтонга дуч келган ур?очи шайтондан ?ожатини чи?ариб олганда одамлар унга ?араб турганга ўхшайди», дейилган.
Шар?: Эру хотин ўз ораларидаги жинсий ?аёт ?а?ида бош?аларга сўзлаб юришлари ана шундо? шармандали иш ?исобланади. шунинг учун мўъмин-мусулмон эркагу аёл ўзаро жинсий сирларини ?еч кимга айтмасликлари керак.

?ОМИЛАДОР ВА ЭМИЗУКЛИЛАРГА ЖИНСИЙ Я?ИНЛИК ЖОИЗ

Жудомата бити Ва?б ал-Асадияя розиялло?у ан?удан ривоят ?илинади: «Набий соллалло?у алай?и васаллам «Бата??и?, эмизукли аёлга жинсий я?инлик ?илишдан на?ий ?илмо?чи бўлган эдим, лекин, Рум ва Форслар буни ?илишларини ва болаларига зарар етказмаслигини эслаб ?олдим», дедилар».
Шар?: Эмизукли аёл боласи туфайли заифлашиб, унинг кўпгина куч-?уввати боласига кетадиган бўлиб ?олади. Шунинг учун ундо? аёлга жинсий я?инлик ?илиш болага зарар ?илмасмикан, деган муло?азага олиб боради. Пай?амбаримиз соллалло?у алай?и васалламда шу муло?аза бўлган экан. Лекин, У зот соллалло?у алай?и васаллам бош?а хал?ларнинг Рум ва Форсликларнинг тажрибасидан фойдаланиб, эмизукли аёлга жинсий я?инлик ?илиш болага зарар етказмайди, деган хулосага келганлар ва уларга жинсий я?инлик ?илишдан ман ?илмаганлар. Уламоларимиз, шу билан бирга бари бир ўшандо? аёлнинг ?олини эътиборга олиб, оддий ?олатдаги аёлга ?илган муомаладан бош?ача муомала ?илиш керак бўлади, яъни, оддий ?олатдагидан кўра оз я?инлик ?илиш керак, дейдилар.
Бир одам Расулулло? соллалло?у алай?и васалламнинг ?узурларига келиб: «Эй, Алло?нинг Расули, мен хотинимдан азл ?иламан», деди.
«Нима учун?» дедилар.
«Боласига шаф?ат ?илганимдан», деди.
«Агар бу нарса зарар бўлса Форс ва Румга зарар ?илар эди», дедилар». Икковини Муслим ривоят ?илган.
Шар?: Бу ривоятда эмизукли аёлдан азл ?илиш - уру?ликни бачадонидан таш?арига тўкиш ?а?ида гап кетмо?да. Эмизукли бўла туриб яна ?омиладор бўлиб ?олса боласига зарар ?илади, деб ўйлаган одам шундо? ?илганда, Пай?амбаримиз соллалло?у алай?и васаллам бош?аларнинг тажрибасига эътиборан зарар ?илмайди, деган эканлар.

МАМЛУКАГА БАЧАДОНИ ПОКЛИГИНИ БИЛМАЙ ТУРИБ ЖИНСИЙ Я?ИНЛИК ?ИЛИНМАЙДИ

?улчилик ?а?идаги бобда айтиб ўтилганидек, Ислом ?улчиликка ?арши ?аммадн кўп кўрашган ва фа?ат бош?аларнинг муомаласига яраша муомала ?илиш юзасидан уруш асриларини ?ул ?илишга ижозат берган. Буни ўша ва?тда ?амма ?илгани учун шундо? ?илган. Бу нарса ?озирги ва?тда ?ам бор. Аммо бош?а номлар билан аталиб келмо?да. Айни?са уруш ва?тида аёлларга бўладиган муносабатни яшириб ўтирадиган жойи йў?. Бош?а хал?ларда бундо? пайтларда кўринган аёлни зўрлаш, оммавий равишда шарманда ?илиш, ва?ший ?айвондек ?амла ?илиш ишлари ?аммага маълум ва маш?ур.
Бизнинг ва?тимизда Исломга душман бўлганларнинг ўзлари эътироф ?илиб, ?ужжат далил билан тасди?лашларича кофирлар Овропанинг ?о? марказида мусулмонлар билан бўлган урушда, муслима аёлларни зўрлашни ашаддий турларини ?илишди. Махсус жойларга ?амаб ?ўйилган аёлларни ?омиладор бўлгунча оммавий равишда зўрлашди. Ўша ва?ший ?айвонларча ?илган ишларини сувратга ва филмларга олишиб бозорда сотишди ва ?оказолар.
Исломда эса, бош?аларга ўхшаб мунофи?лик ?илиш йў?. ?амма нарса ўз номи билан аталади ва ?амма нарса тартиб билан, ?алол-пок йўл билан ?илинади. ?озир ўрганадиган ?адисларимизда бундан ўн тўрт аср илгари мусулмончиликда мазкур масала ?андо? ?ал ?илинганлиги баён этилади.
Абу Саъид розиялло?у ан?удан ривоят ?илинади: «Расулулло? соллалло?у алай?и васаллам ?унайн куни Автосга аскар юбордилар Бас, улардан устун келиб, асирлар ?ўлга туширдилар. Пай?амбар соллалло?у алай?и васалламнинг баъзи са?обалари асира аёлларнинг мушрик эрларини риоя ?илиб, уларга я?инлик ?илишдан тортиндилар. Шунда Алло?: «Ва эрлик аёллар ?ам, магар ?ўлингизда мулк бўлса» оятини нозил ?илди. Яъни, улар, иддалари чи??андан кейин сизга ?алолдир, дегани». Абу Довуд, Муслим ва Термизий ривоят ?илишган.
Шар?: Ушбу ривоятда зикр ?илинаётган ?одисалар Макка фат?идан кейин содир бўлган. Пай?амбар соллалло?у алай?и васаллам бошли? са?обалар Маккадан Тоифга ?араб юрилгандан ўн милдан кўпро? масофада жойлашган ?унайн номли жойда ?ам ?азот ?илишган.
Ўша жойда туриб Пай?амбаримиз соллалло?у алай?и васаллам Маккадан уч кунлик йўл ?исобланаган Автос номли жойга ?ам лашкар юборганлар. Автосдаги урушда мусулмонлар ?олиб келиб, кофирлардан асирларни ?ўлга олганлар. Асирларнинг ичида аёл кишилар ?ам бўлган.
Са?обалар у асира аёлларнинг мушрик эрларини риоя ?илиб, уларга я?инлик ?илишдан тортинганлар. Ўз-ўзидан бундо? ?олатларда нима ?илиш керак? деган савол пайдо бўлган. Ана шунда, ушбу ривоятда зикри келаётган ояти каримани нозил ?илиб, Алло? таоло бу саволга жавоб берган. Оят нико?и ?аром бўлган аёлларни санаш сиё?ида келган. Маъноси, эри бор аёллар ?ам сизга ?аром ?илинди. Магар ?ўлингизга мулк бўлиб тушганларнинг эри бўлса ?ам сизга ?алол ?илинди. Уларга иддаси чи??анидан кейин я?инлик ?илсангиз бўлаверади, деганидир.
Бу масала кенг ва тармо?ли бўлиб, фи?? китобларимизда батафсил баён ?илингандир. Энг аввало аёллардан кимни асира бўлганда чўри ?илиб олиш мумкин саволига жавоб бериш керак бўлади.
Ушбу ривоятга ?араганда мусулмонларга ?арши уруш очган ?айридин ?авмларнинг аёлларини чўри ?илиб олиш жоизлиги. Улар асирга тушишлари билан эрларидаги нико?лари ўз-ўзидан бузилиши. Уларга молик бўлган мусулмон киши иддасини чи?ариб туриб, я?инлик ?илиши мумкинлиги чи?ади. Иддаси чи?ишлиги эса, ?омиладор бўлса ту?иши билан, бўлмаса бир марта ?айз кўриши билан бўлади.
Энди ўйлаб кўрайлик, бош?алар асира аёлларни кўринганини тў?ри келган жойда зўрлаш, ўзига ?еч ?андай масъулиятни олмай хо?лаганича ша?ватини ?ондириб ташлаб кетавериши афзалми? Ёки шариатда кўрсатилганидек, бир киши олиб, сўраб суриштириб, иддасини чи?ариб ўзи билан ?алол-пок равишда олиб юриши афзалми? Агар бола бўлиб ?олса, озод бўлишига сабаб бўлиши афзалми? Модомики, урушлар бор экан, эркак аёллик бор экан бу ?олатга дуч келиб турилади. Ундан кейин, аёл кишида ?ам нафс бўлади. Асирда узо? ?олиб кетиш э?тимоли бўлади. Аслида Исломда асирларни тезро? озод ?илиш, уларга зулм ва ёмонлик ?илмаслик сиёсати бўлади. Аммо, мободо бўлиб ?олса, ?андо? равишда бўлиши кераклиги кўрсатиб ?ам ?ўйилган.
Набий соллалло?у алай?и васаллам ?азотлардан бирида чодир эшиги олдида турган, ту?иши я?инлашган бир аёлнинг олдидан ўтаётиб: «Э?тимол бунинг со?иби унга я?инлашгандир?» дедилар.
«?а», дейишди.
«Бата??и?, уни ўзи билан бирга ?абрга кирадиган лаънат ила лаънатламо?чи бўлдим. ?андо? ?илиб ўзига ?алол бўлмаганни ўзига меросхўр ?илади?! ?андо? ?илиб ўзига ?алол бўлмаганни ўзига ходим ?илади?!» дедилар». Муслим ва Абу Довуд ривоят ?илишган.
Шар?: Бу ?адиси шарифда чўри аёлга иддаси чи?май туриб я?инлик ?илиш ?а?ида гап кетмо?да. Иддаси чи?маган чўри аёл ўзининг аввалги со?иби ёки эридан ?омиладор бўлиши мумкин, кейинги со?иби ўша ?олни иддаси чи?ишини кутиб, ани?лаб олмай туриб чўрига я?инлик ?илса, бировдан бўлган бола унга нисбат берилиб ?олиши мумкин. Шунда чўридан ту?илган бировнинг боласи ?алиги одамдан мерос олиш ?а?ига эга бўлади. Чунки нотў?ри бўлса ?ам унинг боласи, деб ?укм ?илинмо?да. Идда чи?ишини пойламагани учун ўзи ?ам мендан бўлган бола, деб гумон ?илмо?да. Гумон о?ибатида бировнинг боласини ўзига меросхўр ?илмо?да.
Чўрига унинг иддаси чи?май туриб я?инлик ?илиш о?ибатида аксинча хатога йўл ?ўйилиши ?ам мумкин. Чўрига я?инлик ?илиши билан ундан бола бўлиб ?олса-ю, э?тимол бу бола мендан олдинги одамдан бўлган бўлиши мумкин, деб ?укмни ўша томонга буриб юборса, ўзининг боласини ўзи ходим - ?ул ?илиб олган бўлади. Бу эса катта гуно?дир. Кўриб турибмизки, шариатда ушбу ?олатда ?ам насл поклигига катта эътибор берилмо?да.
Яна ўша кишидан ривоят ?илинади: «Набий соллалло?у алай?и васаллам: «?омиладорга то ту?магунча, ?омиладормасга то бир ?айз кўрмагунча я?инлик ?илинмайди», дедилар».
Шар?: Яъни, ?ўлга мулк бўлиб янги келган чўрига ?омиладор бўлса ?омиласини ту?магунича, нифосдан пок бўлмагунча я?инлик ?илиб бўлмайди. Ким бу ишни ?илса ?аром ишни ?илган бўлади.
Агар янги чўри ?омиладор бўлмаса бир марта ?айз кўриб поклангунича я?инлик ?илиш мумкин эмас. Ким бу ишни ?илса ?аром ишни ?илган бўлади.
Рувойфиъ ибн Собит ал-Ансорий розиялло?у ан?удан ривоят ?илинади: «Набий соллалло?у алай?и васаллам: «Алло?га ва охират кунига имон келтирган киши учун бош?анинг зироатига ўз сувини ?уймо?и ?алол бўлмайди. Алло?га ва охират кунига имон келтирган кишига, асира аёлга бир ?айз ила бачадони пок эканлигини билмай туриб я?инлик ?илиш ?алол бўлмайди», дедилар».
Икковини Абу Довуд ва Термизий ривоят ?илиган.
Шар?: Бош?анинг зироатига ўз сувини ?уйиш, деган бировдан ?омиладор бўлган аёлга жинсий я?инлик ?илиш дегани. Бу ?олат одатда чўри ва асира аёлларга тегишли бўлган. Ундо? аёлларга жинсий ало?а ?илиш ?аром бўлган.
Шунингдек, асирга тушиб бировга мулк бўлган аёлга бир ?айз кўрмагунча я?инлик ?илиш ?ам ?аром бўлган. Чунки, бу аёлнинг аввалги со?ибидан ?омиласи бўлиши э?тимоли бор. ?айз кўрса ?омиласи йў?лиги ани? бўлади. Ундан сўнг унга я?инлик ?илса мумкин. Аммо шариат ?укмларининг ?икматлари ва?т ўтиб илм ривожланиши билан яна ?ам ошиб бораверади. Англиялик олимлар бир аёлга икки ?айзнинг орасида бирдан орти? эркак я?инлик ?илса аёлнинг бачадонида беморлик пайдо бўлишини исботладилар. Ана шу сабабларга кўра шариатда идда ўтириш жорий ?илингандир.

http://islom.uz
Категория: Oila va jamiyat | Просмотров: 2045 | Добавил: Admin | Рейтинг: 0.0/0
Форма входа

Поиск

Календарь
«  Февраль 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829

Архив записей

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Copyright MyCorp © 2023Создать бесплатный сайт с uCoz